Θέματα μεταπτυχιακών διατριβών

Καλησπέρα,

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του 2ου εξαμήνου, είναι καλό να έρθετε σε επαφή με τους διδάσκοντες του ΠΜΣ προκειμένου να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα μεταπτυχιακών διατριβών. Η σελίδα του μεταπτυχιακού έχει ήδη ενημερωθεί με νέα θέματα, οπότε μπορείτε να πάρετε μία ιδέα προτού έρθετε σε επαφή με κάποιον διδάσκοντα. Προς ενημέρωσή σας, ο κάθε διδάσκων δύναται να είναι επιβλέπων σε τρεις μεταπτυχιακές διατριβές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *