Συμμετοχή σε συνέντευξη

Αγαπητοί υποψήφιοι,

Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για την επιθυμία που έχετε δείξει, υποβάλλοντας αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ στη Νανοτεχνολογία του Τμήματος Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή σας και να γίνει η επιλογή των φοιτητών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να περάσετε από συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Η διαδικασία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom και για να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε μέρα και ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://doodle.com/poll/k856xxab5vp7q3p9

Επιτρέπεται μόνο μία επιλογή ανά υποψήφιο.
Η διαδικασία καθορισμού μέρας και ώρας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00.

Η διεύθυνση του εικονικού δωματίου όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις είναι η εξής:
https://zoom.us/j/92086836654

Φροντίστε να έχετε εγκαταστήσει το απαραίτητο λογισμικό προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω σύνδεσμο για να ελέγξετε τη λειτουργία του υπολογιστή/ tablet/ smartphone αύριο κατά τις ώρες 09:00-11:00.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στη Νανοτεχνολογία,
Γεώργιος Μάλιαρης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *